Skrotfrag Uddevalla är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.


Kontaktuppgifter: Skrotfrag Uddevalla, Klevåsväg. 5C, 451 55 Uddevalla, 0522-708 00

Skrota bilen hos Skrotfrag Uddevalla

När det är dags att skrota bilen i Uddevalla bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag Uddevalla innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Uddevalla och avregistreras.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag Uddevalla innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Uddevalla och avregistreras.