Magnus Bildemontering är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Sedan skrotningspremien försvann den 1 juni 2007 är det inget fast belopp dom betalar för en skrotbil, utan dom värderar varje bil efter modell och skick. För pris på er bil kan ni ringa.

Kontaktuppgifter: Magnus Bildemontering, Ormväg. 29, 231 62 Trelleborg, 0410-137 00

Mer information om skrotning av bilar i Skåne Län

Skrota bilen hos Magnus Bildemontering

När det är dags att skrota bilen i Trelleborg bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Magnus Bildemontering  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Magnus Bildemontering innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Trelleborg för avregistrering.

Fler bbilskrotar i Skåne Län