Sundsvalls Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Sundsvall

Bilskroten är ett företag med 60 års branchvana, och företaget håller till i egna lokaler ca 5 km norr om Sundsvall. Området är på ca 20,000 m3 industrimark, och dom har Länsstyrelsens tillstånd att ha 1000 fordon i lager.

Företaget samarbetar och köper fordon av ett flertal försäkringsbolag. Företaget levererar bildelar till verkstäder och privata kunder. dom har deltagit i Bilindustriföreningens projekt ”Kretsloppsanpassad bilåtervinning”.

Kontaktuppgifter: Sundsvalls Bildemontering AB, Ekenäsväg. 18, 863 37 Sundsvall, 070-607 7891

Information om skrotning av bilar i Västernorrland

Mer information om skrotbilar hos Sundsvall kommun

Skrota bilen hos Sundsvalls Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Sundsvall bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Sundsvalls Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Sundsvalls Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Sundsvall för avregistrering.