Skrotfrag Järna är en auktoriserad bilskrot och bildemontering. Här demonterar och återvinner dom metall, bilar, tunga fordon och järnskrot. Här kan du skrota bilen och få marknadsmässig ersättning för fordonet.

Kontaktuppgifter: Skrotfrag i Järna Lövsta 25, 153 95 Järna 08-551 54160

Skrota bilen hos Skrotfrag i Järna

När det är dags att skrota bilen i Stockholm bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

 Lämna skrotbilen till Skrotfrag i Järna  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Stockholm.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag i Järna innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Stockholm.

Information om skrotning av bil i Stockholms Län

Mer information skrotbilar hos Stockholms kommun