Skrotningspremie gamla bilar

Motion 2017/18:246 ”Skrotningspremie gamla bilar” godkändes av riksdagen i sept. år 2017. Är det återigen ett bra förslag som hamnar i papperskorgen. Motionen, som är inlämnad av två centerpartister, beskriver till en viss del miljöproblematiken som orsakas av skrotbilar. Man trycker på olika kommuners svårigheter i samband med omhändertagande av dessa. Obefogad kritik mot producenterna ger dock en skev bild. Genom bilproducenternas lyckade utvecklingsarbete återvinnes en skrotbil till minst 95 %. Det har resulterat i gratis bilskrotning i Göteborg, där även skrotbilsägaren kan räkna med gratis bärgning.

Bilbärgning Gbg AB betalar för defekta och krockade bilar som är nyare än 2006. Besök hemsida bilskrotgbg.se för en kostnadsfri värdering. Äldre och sämre bilar hämtas gratis för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.

LÄS MER: Miljövänlig hantering av uttjänta bilar

För övrigt är motiveringen för införande av skrotningspremie gamla bilar väl definierad. Ett sådant beslut skulle innebära att de beskrivna miljöproblem väsentligt minskade. Storleken på premien är naturligtvis direkt avgörande på kommande resultat. Ett införande av skrotningspremie skulle också medföra en lösning av ett gigantiskt och växande samhällsproblem. 100 000-tals avställda fordon, som är likvärda med skrotbilar är på villovägar. Den organiserade brottsligheten har funnit en verklig guldgruva i hantering av dessa fordon. Förutom att statskassan förlorar astronomiska belopp årligen drabbas många privatpersoner ekonomiskt på olika sätt. Det finns många olagliga sätt att komma över bilarna. Och det finns lika många sätt att lönsamt och skattefritt bli av med desamma.

LÄS MER: Statistik på skrotade bilar i Sverige

En skrotbilsägare som anlitar en oseriös hämtare för transport till en bilskrot Göteborg riskerar att bli lurad. Skrotningspremie gamla bilar. Genom falsarium kan registreringshandlingar enkelt ändras. Ägaren som fått falskt skrotningsintyg vid hämtningen blir varse om bedrägeriet, när krav från Transportstyrelsen på årlig kostnad för avställning kommer. Det falska skrotningsintyget ogillas som bevis. Enbart auktoriserade bilskrotar kan avregistrera en bil hos Transportstyrelsen. Situationen är låst för ägaren. Enligt miljöbalken ansvarar han/hon för fordonet tills den blivit lämnad hos en sådan bilskrot och förblir härmed ägare i all framtid om inte motsatsen juridiskt kan bevisas. Detta är ett klassiskt sätt för brottsligheten att påbörja bilens illegala resa utomlands. Utförseln av mer eller mindre uttjänta bilen till i första hand Afrika ökar stadigt. Mer information om att skrota bilen och hur man gör med en förbrukad bil.

Motion 2017/18:246 ”Skrotningspremie gamla bilar” godkändes av riksdagen i sept. år 2017. Är det återigen ett bra förslag som hamnar i papperskorgen.
Motion 2017/18:246 ”Skrotningspremie gamla bilar” godkändes av riksdagen i september år 2017. Är det återigen ett bra förslag som hamnar i papperskorgen. Värdera din skrotbil.

När bilen på ett olagligt sätt byter ägare, blir den rättmätige ägaren naturligtvis avförd hos  Transportstyrelsen. Överraskningen kommer då han/hon möter sin gamla bil körande i trafik trots att det finns ett skrotningsintyg. Man kan givetvis ringa till Transportstyrelsen för att få upplysningar. Men den nya ägaren är inte skyldig till något brott. Brottsligheten inom ”branschen” ökar lavinartat. Detta beror på aktörerna kan bedriva verksamheten ganska öppet. Olika trafikpolisen och myndigheter tycks stå helt oförmögna att kontrollera, bevaka och lagföra oegentligheter.

LÄS MER: Ökade återvinningskrav på bilskroten

En skrotpremie, för gamla bilar, är med säkerhet befogat för att komma åt problemen, som kopplas till dumpade skrotbilar. Lägger man till resultatet av en strypning av gamla bilar till den brottsliga verksamheten blir effekten mångfalt större. Förutsättningen när man skrota bilen är beroende på en eventuell premies storlek. Skrotningspremie gamla bilar.

LÄS MER: Bästa tipsen när man skrotar en bil