Hammarskrot Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Företaget har försäljning av begagnade bildelar och nya ekonomi plåtdetaljer, kylare och tankar. Dom säljer även bilbelysning. Allt detta tas hem på beställning. Dom erbjuder hämtning av skrotbilar.

Kontaktuppgifter: Hammarskrot Bildemontering AB, Dalsängsväg. 6,5 812 93 Kungsgården, Tel 0290-377 22

Information om skrotning av bilar i Gävleborgs Län

Skrota bilen hos Hammarskrot Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Sandviken bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Hammarskrot Bildemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Hammarskrot Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Sandviken för avregistrering.

Mer information om skrotbilar hos Sandvikens kommun