BDR Recycling är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Piteå

För att bedriva bildemontering måste företagen få auktorisation från Länsstyrelsen. De uttjänta bilarna klassas av Naturvårdsverket som miljöfarligt avfall. Detta betyder att ingen hantering och transport av skrotbilar får göras utan tillstånd. Miljövårdsverket förordades att ansvara för tillsyn och inspektion.

Kontaktuppgifter: BDR Recycling, Batterigat. 5, 941 47 Piteå, 0911-230 640

Information om skrotning av bilar i Norrbotten

Mer information om skrotbilar hos Piteå kommun

Skrota bilen hos BDR Recycling

När det är dags att skrota bilen i Piteå bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till BDR Recycling innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till BDR Recycling innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Piteå för avregistrering.