Skrotfrag i Norrköping är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. Dom demonterar och återvinner vi metall, bilar och järnskrot ur miljövänlig synpunkt.

Kontaktuppgifter: Skrotfrag i Norrköping, Kommendantväg. 10 602 38 Norrköping, Tel 011-36 58 00

Information om skrotning av bil i Östergötlands Län

Mer information om skrotbilar i Norrköpings kommun

Skrota bilen hos Skrotfrag i Norrköping

När det är dags att skrota bilen i Norrköping bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Norrköping som är auktoriserade från Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag i Norrköping innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Norrköping för avregistrering.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag i Norrköping  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Fler bilskrotar i Östergötland