Norrköping Bilskrot AB är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. Om du har en uttjänt bil kan dom hämta den utan kostnad för dig inom Östergötland samt Katrineholm och Nyköping.

Norrköpings Bilskrot tar tillvara på delar från de bilar som skrotas. Bildelarna läggs efter genomgång upp på Bildelsbasen.

Kontaktuppgifter: Norrköping Bilskrot AB, Fjärilsgat. 17, 603 61 Norrköping, Tel 011-140 3302

Mer information om skrotning av bil Östergötlands Län

Mer information om skrotbilar i Norrköpings kommun

Skrota bilen hos Norrköping Bilskrot AB

När det är dags att skrota bilen i Norrköping bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Norrköping som är auktoriserade från Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Norrköping Bilskrot AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Norrköping Bilskrot AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Norrköping för avregistrering.

Fler bilskrotar i Östergötland