Begagnade Bildelar AB är en auktoriserad bilskrot som säljer begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. Är fordonet inte körbar eller omöjlig att bogsera kan dom hjälpa dig med bärgning via Assistancekåren.

Vad händer med er bil hos Begagnade bildelar AB

När ni lämnar Er bil för skrotning hos dom så utfärdar dom ett mottagningsbevis. Detta gör att överskjutande fordonsskatt återbetalas till ägaren och bilens försäkring läggs vilande. Bilen avregistreras hos transportstyrelsen och kan inte komma ut i trafik igen.

Kontaktuppgifter: Begagnade Bildelar AB, Sörbyväg. 35, 602 09 Norrköping, 011-31 22 70

Mer information om skrotning av bil i Östergötlands Län

Mer information om skrotbilar i Norrköpings kommun

Skrota bilen hos Begagnade Bildelar AB

När det är dags att skrota bilen i Norrköping bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Norrköping som är auktoriserade från Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Begagnade Bildelar AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Begagnade Bildelar AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Norrköping för avregistrering.

Fler bilskrotar i Östergötland