Det finns många sätt att skrota bilen miljövänligt. Och det finns motsatsen också. Att dumpa skrotbilen i naturen eller på andra ställen är ett miljöförstörande alternativ. Spaltkilometer har skrivits om konsekvenserna av sådana tilltag. Antagligen tror förövaren att han sparar pengar för bilskrotningen, men så är inte faller. Han kastar pengarna i sjön. Idag är en skrotbil värdefull för återvinning av framförallt järn. Bilskrotarna bjuder över varandra för att komma över”godbitarna”.

Skrota bilen miljövänligt och tjäna pengar

Att ta betalt för sin bil vill väl alla som är normalt funtade. Och en bilskrot prutar inte om någon lämnar in sin bil komplett för skrotning, Den som är miljömedveten väntar inte med inlämningen. Efter en viss tid läcker den olika vätskor. Om ägaren vill ha bilen stående en längre tid bör han sanera sin bil från miljöfarliga ämnen. Det är så bilkyrkogårdarna i Båstnäs och Kyrkö Mosse gjort för att få godkännande av Miljövårdsverket. Efter sanering kan man skrota bilen miljövänligt när som helst.

LÄS MER: Bildelsbasen en bilskrot med reservdelar

Vid de tillfällen ägaren inte kan köra bilen till en bilskrot måste bärgning och transport beställas. Eftersom ägaren lämnar över ansvaret till någon annan är det viktigt att veta vilka risker detta medför. Miljöbalken säger att han ansvarar för bilen tills den är inlämnad till en bilskrot och avregistrerad hos Transportstyrelsen. Och är inte skrotbilen sanerad klassa den som miljöfarligt avfall. För att transportera något sådant krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Det finns många aktörer som hanterar skrotbilar illegalt. Därför är det av stor betydelse att ägaren gör en noggrann planering före det är dags att skrota bilen miljövänligt. Efter lämning av bilen till en icke auktoriserad bärgare kan många kriminella gärningar utföras.

Lite fiffel med registreringsbeviset gör att bilen kan säljas. Det betyder att den kan hamna i gruppen för ett miljöförstörande alternativet. Det är något annat ställe än en bilskrot som ansvarar för avregistreringen. Den illegala hantering kan också innefatta utförsel. Och det är lika illa för miljön. Man flyttar bara över miljöproblemet till ett U-land.

Men det finns ett sätt att undvika att skrotbilar hamnar i orätta händer. Ingen bärgare, utan tillstånd från Länsstyrelsen, får transportera miljöfarligt avfall. En bärgare med sådant tillstånd visar det, tillsammans med företagets organisationsnummer, på sin hemsida. Genom att välja en sådan bärgare säkerställer ägaren att skrota bilen miljövänlig med avregistrering.