Lunds Bilskrot är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. Ta med dig registreringsbevis och legitimation. En auktoriserad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Kontaktuppgifter: Lunds Bilskrot, Borgs väg 5, 223 55 Lund, 070-945 4835

Information om skrotning av bilar i Skåne Län

Mer information om skrotbilar i Lunds kommun

Skrota bilen hos Lunds Bilskrot

När det är dags att skrota bilen i Lund bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Lunds Bilskrot  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Lunds Bilskrot innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Lund för avregistrering.

Fler bilskrotar i Skåne Län