JBM Skrot & Metall är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. dom har också möjligheten att hämta skrotbilar hemma hos dig.

Dom garanterar att bilen omhändertas enligt gällande miljölagstiftning. Allt det som ur tappats eller demonterats under miljösaneringen återanvänds eller destrueras i enlighet med Naturvårdsverkets regler och anvisningar.

Dom betalar marknadsmässig ersättning för varje komplett bil som skrotas hos dom, är bilen ej komplett gör vi ett avdrag. 

Kontaktuppgifter: JBM Skrot & Metall, Kungsgat. 58, 341 31 Ljungby, Tel 0372-360 200

Mer information om skrotning av bilar i Kronobergs Län

Skrota bilen hos JBM Skrot & Metall

När det är dags att skrota bilen i Ljungby bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Ljungby som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till JBM Skrot & Metall  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till JBM Skrot & Metall innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Ljungby för avregistrering.

Fler bilskrotar i Kronobergs Län