Kristinehamns Bildemontering & Bilservice AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Allt som köps från självplocket på Kristinehamns Bildemontering måste demonteras av kunden.

Kontaktuppgifter: Kristinehamns Bildemontering & Bilservice AB , Vegagat. 3 681 42 Kristinehamn, Tel 0550-411 13

Mer information om skrotning av bilar i Värmlands Län

Skrota bilen hos Kristinehamns Bildemontering & Bilservice AB

När det är dags att skrota bilen i Kristinehamn bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Kristinehamn som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Kristinehamns Bildemontering  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Kristinehamns Bildemontering innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Kristinehamn för avregistrering.