Bildelslagret Returen AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen.

Deras affärsidé är demontering av krockskadade och uttjänta bilar för återanvändning samt återvinning. Dom tillvaratar material som levereras till konsumenter där det är av största vikt att mottagaren kan förvänta sig en hög och god kvalitet. Dom kommer att engagera sig i vidareförädling av produkter som kommer från bilarna för att få ett så höggradigt värde som möjligt.

Kontaktuppgifter: Bildelslagret Returen AB, Förlösaväg. 159 393 65 Kalmar Tel 0480-47 20 70

Mer information om skrotning av bilar i Kalmar Län

Skrota bilen hos Bildelslagret Returen AB

När det är dags att skrota bilen i Kalmar bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Bildelslagret Returen AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Bildelslagret Returen AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Kalmar för avregistrering.

Fler bilskrotar i Kalmar Län