Naturvårdsverket upphävde sina föreskrifter angående tillsyn av bilskrotningsverksamhet NFS 2002:2 år 2010 och därmed faller Handboken 2001:8, som ger allmänna råd till verkets föreskrifter om skrotbilsverksamheten.

Miljöförvaltningen sköter tillsynen av bilskrotarna

Beslutsfattande myndighet har troligtvis bedömt att de borttagna förordningarna skulle täckas i miljöprövningsförordningen. Men där är nivåerna för höga för att skönja specifika normer för verksamheten. Det är kanske inte förunderligt att tillsynen bilskrotningsverksamheten faller mellan stolarna hos Länsstyrelsen, som utfärdar tillstånd och Miljöförvaltningen, som styrs av Naturvårdsverkets föreskrifter. Så det har pågått illegala mottagnings- och uppställningar av skrotbilar under en lång tid utan att någon myndighet reagerat. Det uppfattas som om myndigheterna inte är speciellt intresserade av skrotbilars hanteringar utanför en auktoriserad bildemonterings inhägnad.

Skrotbilar klassas som farligt avfall innan den har sanerats

En skrotbil klassades som miljöfarligt avfall 2002-01-01. Och så bör det vara innan den mottagits för skrotning och sanering. Internt är alla auktoriserade skrotar uppknutna genom stentuffa föreskrifter, med inspektionskrav, av Naturvårdsverket genom ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007:186″. Men det räcker inte. Ansvarig myndighet måste åter kunna definiera krav och tillsyn på uppställning och hantering av de miljöfarliga bilarna utanför bilskrots-grinden. Alla i landet tycks inte vara omedvetna om tillsyn av bilskrotningsverksamheter. Miljösamverkan i Västra Götaland har i projektform tagit fram en handledning, som ger stöd åt miljökontorens arbete med nedskräpningsärenden. Det är en avhandling, som mest plagierar den interna bilskrotningsförordningen. Så den famlar i mörkret då externa miljöproblem skall definieras.

Ansvariga ska agera mot illegala skrotar

Miljösamverkan i Jönköpings län har, under 2019, hakat på den projekterade handläggningen och utgett ”Handläggarstöd för nedskräpnings- och skrotbilsärenden”. Den ger bättre definitioner av skrotbilar i olika miljöer. Och den borde underlätta för ansvarig myndighet att agera vid misstanke om illegala insamlingsställen. Fortfarande saknas även externa föreskrifter om hantering av skrotbilar. De klassas som miljöfarligt avfall. Men det måste sorteras i den egna gruppen, som Länsstyrelsen bestämt.

Tillstånd krävs när bilen bärgas till bilskroten

Tillsyn av bilskrotar i Sverige

Det har lagstadgades, att all hantering och transport av skrotbilar måste styrkas med tillstånd, som skall medföras i bärgaren. Detta krav tycks ha försvunnit i alla handläggningar för tillsyn av bilskrotningsverksamheter. Den grenen ligger förstås under trafikpolisen. Även på våra allmänna vägar borde dock lagar följas. Men utan tillgång till ett adekvat underlag kan kanske bristen på övervakning ursäktas.