Skrotfrag i Gislaved är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen om fordonet är uttjänt.

Företaget demonterar och återvinner metall, bilar och järnskrot ur miljövänlig synpunkt.

Kontaktuppgifter: Skrotfrag i Gislaved, Verkstadsgat. 1, 332 35 Gislaved, Tel 0371-130 85

Information om skrotning av bilar i Jönköpings Län

Mer information om skrotbilar i Gislaveds kommun

Skrota bilen hos Skrotfrag i Gislaved

När det är dags att skrota bilen i Gislaved bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Gislaved som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag i Gislaved  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Skrotfrag i Gislaved innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Gislaved för avregistrering.

Fler bilskrotar i Jönköpings Län