Walters Bildelar AB är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Walters Bildelar grundades 1966 av Walter Persson. Året 1988 gick Walter i pension och sönerna Christer och Kenneth Persson tog över verksamheten. Nu är tredje generationen på väg in i företaget sedan Kenneth överlåtit sin del till sönerna Mattias och Adam Segermalm. Företaget har på de senare åren expanderat kraftigt för att i dag sysselsätta 30 personer.

Kontaktuppgifter: Walters Bildelar AB, Skogstorp 402, 311 91 Falkenberg, Tel 0346-714 580

Mer information om skrotning av bilar i Hallands Län

Skrota bilen hos Walters Bildelar AB

När det är dags att skrota bilen i Falkenberg bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Falkenberg som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Walters Bildelar AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Walters Bildelar AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Falkenberg för avregistrering.

Fler bilskrotar i Hallands Län