Skrota din uttjänta bil

Skrota din uttjänta bil

Skrota din uttjänta bil. Återvinning av uttjänta fordon har gått mycket fort under de senaste tiotalsåren. Den klassiska återanvändningen av begagnade bildelar, som bilskrotningsföretagen huvudsakligen arbetade med är under en snabbgående strukturförvandling. Att sälja begagnade reservdelar som t ex. bildelsbasen i konkurrens med de allt mer ökande internetförsäljning, som många gånger erbjuder nya delar till ett lägre pris. Detta kommer att tvinga många skrotningsföretag att antingen lägga ned sin verksamhet eller att helt lägga om produktionen. Och med dagens hårda myndighets krav genom Bilskrotningsförordningen kommer nyetablering inom området att hindra många aktörer under projekteringen av en nyanläggning. Att återvinning av uttjänta fordon utvecklas till återvinning av material i stället för begagnade komponenter beror på många faktorer.

Skrota bilen med hämtning gratis

Den1 juli 2007 infördes bilproducenternas ansvar enligt EU-regler. Denna förordning beskriver i första hand producenternas mottagningsansvar för att skrota din uttjänta bil med max totalvikt av 3,5 ton.  År 2012 utgick ett förtydligande från Bilproducenterna till Sveriges kommuner, där kraven på kommunerna fastställdes. Även grunden till den i dag gällande bilskrotningsförordningen fastställdes i bilaga till dokumentet. Tidigare hade myndigheterna fastställt ett återvinningskrav till år 2015. 85 % av bilens totala materialinnehåll skulle återvinnas eller återanvändas. Bilproducenterna som består av tillverkare, importörer, försäljare. Auktoriserade bilskrotare har gemensamt utvecklat återvinningsprocessen framgångsrikt. År 2015 nådde man 84 % materialåtervinning vilket var detsamma som 96 % av fordonets vikt.

LÄS MER: Skrotning av bilen i Göteborg med gratis hämtning
Skrota din uttjänta bil. Återvinning av uttjänta fordon har gått mycket fort under de senaste tiotalsåren.
Skrota din uttjänta bil. Återvinning av uttjänta fordon har gått mycket fort under de senaste tiotalsåren. Det finns bilskrot som hämtar och betalar för skrotbilar.
LÄS MER: Hämtning av bil för skrotning

Detta första steg var troligtvis det enklaste steget eftersom den största delen var järnåtervinning när du skrota din uttjänta bil. Detta utföres av magnetiska rullar efter att fordonet hackats sönder av väldiga hammarkvarnar. Den förfinade processen av fragmentering har resulterat i att det nya kravet, 95 % av materialåtervinning, är nådd idag. För nå målet krävs en anläggning som kan sortera bl. a. koppar, aluminium, icke magnetiska metaller, gummi, plaster, textilier och grus. Det slutliga målet är naturligtvis 100 % återvinning/återanvändning. De 5 sista procenten, som kan betraktas som slaggprodukter. Föremål för analys av olika tekniska faktorer som t.ex. att genom olika vätskors densitet sortera ut specifika ämnen. Även om ingen uttalat sig om tiden kommer målet med all säkerhet att nås. Ett stort utvecklingsarbete med att skrota din uttjänta bil återstår. Varje förbättring av fordonets kretsgång får nog räknas i tiondelar av en procent.

Mer information att skrota bilen och lämna en förbrukad bil till en skrotanläggning.

LÄS MER: Förbjud den olagliga exporten med skrotbilar

Hämtning av bil för skrotning gratis. Vad kostar det att skrotar en bil. Hur mycket får man när man skrotar bilen. Skrota bil utan papper. Avregistrera bil hos auktoriserad bilskrot. Skrotbilar hämtas. Skrot Göteborg.