Skrota bilen hur gör jag

Skrota bilen hur gör jag

Skrota bilen hur gör jag?  Det borde inte vara speciellt svårt att skrota bilen som måste anses vara uttjänt efter många års trogen tjänst. Men så är det nog inte många som upplever det som enkelt och smärtfritt. Det är många problem och frågor som måste undersökas innan bilen lämnas till någon skrot. Mycket kan tyvärr gå fel i proceduren, och detta kan skapa onödiga situationer i framtiden. 

LÄS MER: Information om auktoriserad bilskrot i Göteborg

När beslutet har fattats att skrota bilen måste vissa handlingar plockas fram eller beställas. Det är viktigt att förvissa sig om att skrotbilen verkligen blir avregistrerat hos Transportstyrelsen. För detta krävs att rätt registreringsbevis finns för att följa med bilen. Det skall vara den senaste utgåvan och finns inte den måste den beställas hos Transportstyrelsen och finnas i bilen vid inlämning. Beviset skall undertecknas av ägaren. Vid tillfälle inte detta är möjligt måste fullmakt följa någon annans attest.  När alla formaliteter är gjorda gäller det att hitta rätt ställa att skrota bilen. Det måste vara en auktoriserad bilskrot, som garanterar för att bilen blir avregistrerad. På ett korrekt sätt efter inlämnandet. Skrota bilen hur gör jag det på enklaste sätt.

LÄS MER: Bilskrot skall ha auktorisation från Länsstyrelsen

Men innan skrotbilen nått fram till ett sådant skrotföretag finns saker att beakta. Många gånger är bilen avställd och får därför inte köras på allmän väg. Inte heller bogsering är tillåten i det här fallet. Att trotsa den här förordningen kan bli dyrbar för föraren. Därför måste ägaren tillse att skrotbilen lämnas till något skrotföretag. Och det är vid den proceduren, som ägaren måste vara observant, och ha planerat eller kontrollerat vissa uppgifter. Det allvarligaste som kan hända är att ägaren beställer transport av en oseriös aktör. Som genom brottslig och ”skattefri” verksamhet kan återföra bilen i trafik eller sälja den i export.

LÄS MER: Hur får man hämtning av bil för skrotning gratis
Skrota bilen hur gör jag?  Det borde inte vara speciellt svårt att skrota bilen som måste anses vara uttjänt efter många års trogen tjänst.
Skrota bilen hur gör jag?  Det borde inte vara speciellt svårt att skrota bilen som måste anses vara uttjänt efter många års trogen tjänst.
LÄS MER: Hur mycket får man när man skrotar en bil

Dessa aktörer har som taktik att erbjuda betalning vid hämtningen av bilen. Men som vid det tillfället finner massor av anledningar att inte fullfölja överenskommelsen. Det finns dock några saker en ägare kan göra före beslut om att skrota bilen. Bland de annonserande företagen finns det alltid något som är registrerat och seriöst. För att över huvud taget få transportera en skrotbil på allmän väg krävs ett  speciellt tillstånd. Transport av miljöfarligt avfall, utgivet av Länsstyrelsen. Detta erhålles endast av registrerade företag och kan lätt kontrolleras av beställaren.

LÄS MER: Är bilen inte skrotfärdig men defekt

Ett seriöst företag visar i sin annonsering sitt organisationsnummer och sitt tillstånd. Beställaren kan enkelt klicka fram tillståndet från bärgarens hemsida och kontrollera att Länsstyrelsens organisationsnummer överensstämmer. Vid ett sådant tillfälle kan ägaren av skrotbilen känna säkerhet att skrotningen sker på ett lagligt sätt. Bilbärgning Gbg AB hjälper till att skrota bilen Göteborg och ombesörjer gratis hämtning.

Mer information när man skrota bilen och får sin kasserade  bil avregistrerad.

Skrota bilen hur gör jag. Hur skrotar jag min bil. Bortforsling av skrotbilar. Flytta skrotbil. Skrotbilar hämtas. Skrota bilen gratis. Auktoriserad bilskrot. Miljövänlig skrotning bil.