Skånska Bildelar AB

Skånska Bildelar AB är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad bilskrot demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Dom skrotar gärna din defekta eller krockskadade bil.
Skånska Bildelar AB betalar för skrotbilar.
Hämtning av skrotbilar ombesörjer dom inom Skåne.

Kontaktuppgifter: Skånska Bildelar AB, Pallväg. 14, 247 64 Veberöd, 070-257 8126

Mer information om skrotning av bilar i Skåne Län

Skrota bilen hos Skånska Bildelar AB

När det är dags att skrota bilen i Veberöd bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Hurva Bildemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Skånska Bildelar AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Veberöd för avregistrering.

Fler bilskrotar i Skåne Län