Sjuntorp Biltjänst

Sjuntorp Biltjänst är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Kontaktuppgifter: Sjuntorp Biltjänst, Herman Kreftings gat. 5, 462 56 Vänersborg, 073-647 8501

Skrota bilen hos Sjuntorp Biltjänst

När det är dags att skrota bilen i Vänersborg bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Sjuntorp Biltjänst innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Vänersborg och avregistreras.

Lämna skrotbilen till Sjuntorp Biltjänst innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Vänersborg och avregistreras.