Självkörande bil

Självkörande bil

En självkörande bil är inte längre ett önsketänkande. Många biltillverkare är i startgroparna. Även om det kommer att dröja länge innan den lanseras för allmänheten i trafik har vissa praktiska prover utförts. Det mest omtalade försöket gjordes i USA, men tyvärr med tragiska följder där en person fick sätta livet till. Ett självkörande system som monterats i en Volvo-bil ingick i en bil-krasch. Men det visade sig i efterhand att systemet varit frånkopplat vid olyckstillfället. Samtidigt konstaterade man att om Volvos eget system varit påslaget kunde olyckan ha undvikits. Uber, som ansvarigt testföretag, har nu fått amerikanskt tillstånd att återuppta proven. Olyckan gav dock impulser till olika länders myndigheter att vara försiktiga vid givande av tillstånd . Hårdare förordningar måste formuleras.

LÄS MER: Bilproducenternas roll när bilen är uttjänt

Alla tidigare lämnade tillstånd av Transportstyrelsen ändrades efter olyckan enligt de nysatta förordningarna och försök efter tidigare krav stoppades. För vårt land ansvarar Transportstyrelsen för alla tillstånd som gäller för prover med självkörande bil. Det har enligt Transportstyrelsen blivit lättare för biltillverkare att erhålla tillstånd. Med betydligt hårdare förutsättningar och krav.

Tre grundkrav gäller alltid.

  1. Max hastighet är 60 km/tim.

  2. Inga filbyten får göras.

  3. Förare på plats med hand på ratten.

Vidare ställs lokala krav, som beskriven provsträcka, tidpunkter, riskanalys. En självkörande bil skall kunna se och höra. I framtiden skall även sinnet kunna utvecklas. En lång rad av sensorer, radar, lidar (laserögon), kameror och mikrofoner uppfatta all 360-gradersvy runt och över bilen. 

LÄS MER: Bra med Göteborg

Bussbolaget Nobina i Stockholm. Har fått tillstånd att testa en självkörande buss mellan Kista Galleria och Victoria Tower. Bussen som kör på en digital räls. Körs med max 20 km/tim och ha max 12 passagerare. Volvo har driver sitt projekt Drive Me . Planen har varit att släppa 100 självkörande bilar till speciellt utbildade personer. Olyckan i USA har dock delvis förändrat dessa planer. I stället för självkörande bilar är det nu bilar som assisterar föraren, som alltid måste ha en hand på ratten. Därmed anser företaget att man uppfyller Transportstyrelsens nya förordningar. Men en viss försening kan skönjas i projektet. En viss oenighet tycks finnas mellan parterna. Tillsammans med Renova planerar Volvo ett sopbilsprojekt. Rutten med självkörande bil är programmerad där sopbilen kör från en rullvagn till en annan med föraren gående framför. Något tillstånd eller uppstart är inte kända.

LÄS MER: Uttjänta bilars sista destination i Göteborg