Ronnys Assistans & Bilskrot

Ronnys Assistans & Bilskrot är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen om fordonet är uttjänt.

Kontaktuppgifter: Ronnys Assistans & Bilskrot AB, Kohagsgat. 8, 561 49 Huskvarna, Tel 036-440 1797

Information om skrotning av bil i Jönköpings Län

Mer information om skrotbilar i Jönköpings kommun

Skrota bilen hos Ronnys Assistans & Bilskrot AB

När det är dags att skrota bilen i Huskvarna bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Ronnys Assistans & Bilskrot AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Ronnys Assistans & Bilskrot AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Huskvarna för avregistrering.

Fler bilskrotar i Jönköpings Län