Politik i Göteborg

Politik i Göteborg

Politik i Göteborg. Vad är det som händer i egentligen? Den frågan kan man nog ställa både på riks-och kommunnivåer. Och för en person som inte är politiskt intresserad eller engagerad är ju vissa situationer bisarra. Vad anser en politiker politik vara för någonting? Är det stävan efter makt eller rädslan att tappa makt? Finns det för mycket ideologi, prestige,egoism och naivitet med i bilden? Eller är det bara en karriärstege? Bli behandlingen av en sakfråga beroende av alla dessa frågor? Vi tittar in i Göteborgs kommun. Först splittrades moderaterna och demokraterna föddes.

LÄS MER: SKF ett ledande storföretag i Göteborg

Västlänken är en sak. Men behandlingen av trängselskatten finns kvar i minnet. Så det fick många att välja sida i kommunalvalet. Och småpartierna MP, V och Fi gick ihop för att få bättre slagstyrka. S backade och tänkte slåss till sista blodsdroppen för att få behålla makten. De borgerliga borde kunna ta makten på ett enkelt demokratiskt sätt. Men D har gått till val på en enda sakfråga med ultimatum. Stoppa Västlänken annars samarbetar vi inte och inte med någon. Det ligger nog mer än prestige i den här frågan. Men varför var det så tyst om det svikna omvalet? Politik i Göteborg.

LÄS MER: Olika myndigheter kapitulerar i Göteborg

Så skall då ett lämpligt kommunstyre bildas. Helt demokratiskt, och av partier med samma åsikter i sakfrågorna, som rör kommuninnevånarna. Västlänken skall inte stoppas. Punkt och slut och D placeras på åhörarbänken. Skadskjutna alliansen kan inte ensamma nå tronen. Och det kan inte S heller. Trots strid och höga toner kan inte målet nås. Det var länge sedan en ensam stark person lyckades med det. Genom ett kraftfullt slag i bordet, om så behövdes, kastade alla sig upp i givakt oberoende på partitillhörighet.

Politik i Göteborg. Vad är det som händer i politiken egentligen.? Den frågan kan man nog ställa både på riks-och kommunnivåer. Och för en person som inte är politiskt intresserad eller engagerad är ju vissa situationer bisarra.
Politik i Göteborg. Vad är det som händer i politiken egentligen.? Den frågan kan man nog ställa både på riks-och kommunnivåer. Och för en person som inte är politiskt intresserad eller engagerad är ju vissa situationer bisarra.
LÄS MER: Skrota bilen Göteborg med gratis hämtning

I sådant här skede kan det mest otroliga händelser inträffa. Inget parti har majoritet att bilda styre. Men man måste beakta att sakfrågor skall behandlas. De borde lösas efter partiernas enskilda uppfattningar . För det är väl så, att de partier som bildar så kallade block, även har ungefär samma uppfattning om hur ett problem skall lösas. Men den opolitiske betraktaren kan ha fått det hela om bakfoten. Glöm sakfrågan och handla efter andra intrikata faktorer.

LÄS MER: Göteborg den forna Fotbollsstaden

I Göteborg skall kommunstyrelse väljas. I den skall folkvalda representanter sitta. Om tydlig majoritet finns då fungerar demokratin. Om inte, då kan man ju fundera vad som pågår i kulisserna. Då är det dags att köpa majoritet. Alliansen, som borde vara motpol till vänsterpartiet, har tydligen några ess i fickan. Framför näsa på en ilsk socialdemokrat rycker man åt sig stora bitar av blocket och bildar majoritet. Är det ideologi som råder? (M, L, C och KD) med understöd av (V, MP och Fi) lycka till. Politik i Göteborg. Det här får ni som röstat i Göteborg. Men ve den tillkommande parentesen om den starke mannen funnits kvar.

LÄS MER: Hisingen en av Göteborgs trevliga platser
LÄS OCKSÅ: Varför ska man dricka BCCA