SBR auktoriserade bilskrotar i Stockholm

SBR auktoriserade bildemonteringar i Stockholm. År 2007 utformade Naturvårdsverket en förordning till bilproducenterna. Ett riksomfattande nät av insamlingsställen för uttjänta fordon upp till 3.5 ton total vikt skulle bildas. Ingen ägare till en skrotbil skulle ha mer än 50 km till närmaste mottagningsställe. BIL Sweden blev ansvarig för den organisatoriska uppläggningen. Och de bilskrotar som ingick i Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR) måste ta emot bilen gratis, samt avregistrera den hos Transportstyrelsen.

Auktoriserade bilskrotar i Stockholm som ingår i SBR

Allbilskroten, Hökärrsvägen 101, 141 91 Huddinge, Tel 08-746 9000

Atracco Huddinge AB, Gamla Tullingeväg. 6, 141 44 Huddinge, Tel 08-711 2640

Bromma & B-kyrka Bilskrot AB, Okvistaväg. 11, 186 40 Vallentuna, Tel 08-986 655

Övriga bilskrotningsföretag fick inte sådana restriktioner. Men alla bilskrotningsföretag måste auktoriseras av Länsstyrelsen. 1/3 av dessa är bundna till SBR. Alla underordnas de hårda föreskrifter, som Naturvårdsverket definierar i ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186”. Miljöförvaltningen har i uppgift att kontinuerligt kontrollera efterlevnaden.

Auktoriserade bilskrotar i Stockholm som ingår i SBR

Vidare ställdes ett återvinningskrav på 85 % av bilens vikt. Med Stena Recycling, som tongivande inom fragmentering och sortering, har man idag lyckats nå över 95 % . Detta har medfört att många bilskrotningsföretag betalar vid inlämningen av ett uttjänt fordon.

Alla auktoriserade bilskrotar & bildemonteringar i Sverige

Stockholm Län, Uppsala Län, Södermanland Län

Östergötland, Örebro Län, Jönköpings Län

Kronobergs Län, Kalmar Län, Gotland

Blekinge Län, Skåne Län, Hallands Län

Västra Götaland, Värmland, Västmanland

Dalarna, Gävleborgs Län, Västernorrland

Jämtland, Västerbotten, Norrbotten

Vingåkers Bilskrot

Vingåkers Bilskrot AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad bilskrot demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Fler bilskrotar & bildemonteringar i Örebro Län

Kontaktuppgifter: Vingåkers Bilskrot AB, Djulögat. 61, 641 31 Katrineholm, 073-675 5516

Hur funkar det att skrota bilen i Örebro Län

Skrota bilen hos Vingåkers Bilskrot AB

När det är dags att skrota bilen i Katrineholm bör en auktoriserad bilskrot anlitas. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Katrineholm som är auktoriserade från Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Lämna skrotbilen till Vingåkers Bilskrot AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Vingåkers Bilskrot AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Katrineholm för avregistrering.

Skrota bilen Svedala

Skrota bilen i Svedala innan den utgör ett direkt miljöproblem och orsakar ägaren onödiga utgifter. Miljöverket, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen beskriver följderna av försummelse med uppställda eller dumpade skrotbilar. Myndigheternas bortforsling, uppställning och senare skrotning debiteras alltid ägaren.

Bildemonteringar i Svedala som tar emot uttjänta bilar

Svedala Bildemontering AB

Fler bilskrotar i Skåne Län

Skrota bilen i Svedala

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att miljöfarliga ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna den till bilskrot i Svedala för att skrota bilen i Svedala.

Vad säger lagen om en uttjänt bil i Svedala

Enligt miljöbalken är bilägaren ansvarig för bilen tills den är avregistrerad. Många av Sveriges över 320 bilskrotar hämtar uttjänta bilar gratis samt avregistrerar dessa hos Transportstyrelsen. Vissa av Svedalas skrotningsföretag sysslar med försäljning av begagnade bildelar och återvinning, som idag överstiger 95 % av skrotbilens vikt. Genom denna process har den uttjänta bilen fått ett väsentligt högre värde, som kommer ägaren till del när man skrotar bilen i Svedala.

Mer information om skrotning av bilar Skåne Län

Papper som behövs vid skrotning av bil

Senast utfärdade registreringbevis del 2.

Giltig legitimation.

Fullmakt om du inte är ägare av bilen eller om den ägs av ett dödsbo.

Hittar du inte registreringsbeviset kan ägaren till bilen beställa ett nytt hos Transportstyrelsen kostnadsfritt med mobilt bankID.

Beställ nytt registrerings bevis här!

Klicka här om fullmakt behövs!

Det här får man av den auktoriserade bilskroten

Det man får av bilskroten är ett skriftligt intyg (mottagningsbevis) att just den skroten mottagit bilen. Man skall även begära skrotintyg för att försäkra sig om att bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen och inte kommer ut i trafik igen.

Bilskrot Svedala

Bilskrot Svedala. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Svedala. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Svedala

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Svedala Bildemontering AB

Anlita alltid godkänd bilskrot i Svedala

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Svedala. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Svedala som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon.

Lämna uttjänt bil till auktoriserad bilskrot i Svedala

Fler bilskrotar i Skåne Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Svedala: Naturvårdsverket

Mer om Svedala kommun

Svedala är en tätort i Skåne och centralort i Svedala kommun, Skåne län, belägen 18 kilometer sydost om Malmö. Orten har en järnvägsstation på Ystadbanan. Motorvägen E65 passerar Svedala.
Källa Wikipedia .

Svedala Bildemontering AB

Svedala Bildemontering AB är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. 1979 etablerades företaget  Svedala Bildemontering AB på Svetsaregatan i Svedala. Under en tid drev företaget även en filial på N. Skolgatan i Malmö under varumärket  Bilskroten mitt i stan. Numera bedrivs verksamheten i Svedala av ägarna Bengt, Bosse och Micke Tillberg.

Fler bilskrotar & bildemonteringar i Skåne Län

Kontaktuppgifter: Svedala Bildemontering AB, Svetsaregat. 3, 233 51 Svedala, 040-402 540

Hur funkar det att skrota bilen i Skånes Län

Skrota bilen hos Svedala Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Svedala bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Marlyz Bilskrot AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Svedala Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Svedala för avregistrering.

Fler bilskrotar i Skåne Län

Atracco Helsingborg

Atracco Helsingborg är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. Atracco är ett snabbt växande företag och ledande i Norden inom miljövänlig bildemontering och försäljning av bildelar över internet. Verksamheten består av återvinning och försäljning av begagnade bildelar samt material som metall, gummi, glas m.m.

Fler bilskrotar & bildemonteringar i Skåne Län

Kontaktuppgifter: Atracco Helsingborg, Lagergat. 22, 254 64 Helsingborg, 042-158 840

Auktoriserade bilskrotar som skrotar din bil i Helsingborg. Dom flesta säljer begagnade bildelar och ombesörjer hämtning av skrotbilar. Vid skrotning av bil ska man få ett mottagningsbevis som visar vilken företag som mottagit skrotbilen. Kräv även ett skrotningsintyg för att vara säker på att bilen avregistreras hos Transportstyrelsen ( borttagen permanent från vägtrafikregistret). Enbart bilskrot i Helsingborg som är auktoriserade av Länsstyrelsen kan avregistrera ett fordon. Bilägaren behöver ha med sig registreringsbevis del 2 till skroten. Om ett ombud lämnar bilen krävs fullmakt påskriven av fordonsägaren.

Hur funkar det att skrota bilen i Skånes Län

Skrota bilen Sjöbo

Skrota bilen i Sjöbo innan den utgör ett direkt miljöproblem och orsakar ägaren onödiga utgifter. Miljöverket, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen beskriver följderna av försummelse med uppställda eller dumpade skrotbilar. Myndigheternas bortforsling, uppställning och senare skrotning debiteras alltid ägaren.

Bildemonteringar i Sjöbo som tar emot uttjänta bilar

Autodemontering TT AB

Fler bilskrotar i Skåne Län

Skrota bilen i Sjöbo

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att miljöfarliga ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna den till bilskrot i Sjöbo för att skrota bilen i Sjöbo.

Vad säger lagen om en uttjänt bil i Sjöbo

Enligt miljöbalken är bilägaren ansvarig för bilen tills den är avregistrerad. Många av Sveriges över 320 bilskrotar hämtar uttjänta bilar gratis samt avregistrerar dessa hos Transportstyrelsen. Vissa av Sjöbos skrotningsföretag sysslar med försäljning av begagnade bildelar och återvinning, som idag överstiger 95 % av skrotbilens vikt. Genom denna process har den uttjänta bilen fått ett väsentligt högre värde, som kommer ägaren till del när man skrotar bilen i Sjöbo.

Mer information om skrotning av bilar Skåne Län

Papper som behövs vid skrotning av bil

Senast utfärdade registreringbevis del 2.

Giltig legitimation.

Fullmakt om du inte är ägare av bilen eller om den ägs av ett dödsbo.

Hittar du inte registreringsbeviset kan ägaren till bilen beställa ett nytt hos Transportstyrelsen kostnadsfritt med mobilt bankID.

Beställ nytt registrerings bevis här!

Klicka här om fullmakt behövs!

Det här får man av den auktoriserade bilskroten

Det man får av bilskroten är ett skriftligt intyg (mottagningsbevis) att just den skroten mottagit bilen. Man skall även begära skrotintyg för att försäkra sig om att bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen och inte kommer ut i trafik igen.

Bilskrot i Sjöbo

Bilskrot Sjöbo. Av Sveriges auktoriserade bildemonteringar, drygt 300 företag, finns 1 st i Sjöbo. Flertalet av dessa tar emot uttjänta fordon för skrotning och avregistrering hos Transportstyrelsen. Och vissa företag betalar även för att skrota bilen hos dom vid inlämning. Skrotbilar, som blir stående, är ett känt och omskrivet miljöproblem. Det beskrivs av Naturvårdsverket, Miljöverket och Länsstyrelsen. Genom bilproducenternas givna ansvar och bilskrotars hårda föreskrifter i ”Bilskrotningsförordningen” återvinnes över 95 % av bilens vikt idag. Och bildemontering/bilskrotning har en nyckelroll i den pågående processen mot 100 %.

Auktoriserade skrotföretag i Sjöbo

Kontaktuppgifter som adress, telefonnummer och karta med vägbeskrivning till företaget finns i länken nedanför.

Autodemontering TT AB

Lämna uttjänt bil till auktoriserad bilskrot i Sjöbo

Fler bilskrotar i Skåne Län

Mer om bilskrotning i Sverige

Transportstyrelsen: Avregistrering och Skrotning

Naturvårdsverket: producentansvar och hantering av uttjänta bilar

Handbok Bilskrot Sjöbo: Naturvårdsverket

Autodemontering TT

Autodemontering TT AB, Bilskrot i Sjöbo är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen din uttjänta bil.

Autodemontering TT demonterar bilar, husvagnar, hästtransporter och släpvagnar. Företaget säljer begagnade delar , Autodemontering TT AB har funnits i Sjöbo sen 60:e talet men har varit en auktoriserad bildemontering sen 1979.

Fler bilskrotar & bildemonteringar i Skåne Län

Kontaktuppgifter: Autodemontering TT AB, Ommaväg. 9, 275 39 Sjöbo, 0416-511 370

Hur funkar det att skrota bilen i Skåne Län

Skrota bilen hos Autodemontering TT AB

När det är dags att skrota bilen i Sjöbo bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Autodemontering TT AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Autodemontering TT AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Sjöbo för avregistrering.

Fler bilskrotar i Skåne Län

Skrota bilen i Grimslöv

Skrota bilen i Grimslöv innan den utgör ett direkt miljöproblem och orsakar ägaren onödiga utgifter. Miljöverket, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen beskriver följderna av försummelse med uppställda eller dumpade skrotbilar. Myndigheternas bortforsling, uppställning och senare skrotning debiteras alltid ägaren.

Bildemonteringar i Grimslöv som tar emot uttjänta bilar

Bildelslagret US Ericsson Motor AB

Fler bilskrotar i Kronobergs Län

Skrota bilen i Grimslöv

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ned utomhus eller orsaka att miljöfarliga ämnen släpps ut som medför eller kan medföra en förorening i mark eller vatten. Bilägare har därför ett ansvar för att förvara sin bil på ett riktigt sätt eller lämna den till bilskrot i Grimslöv för att skrota bilen i Grimslöv.

Vad säger lagen om en uttjänt bil i Grimslöv

Enligt miljöbalken är bilägaren ansvarig för bilen tills den är avregistrerad. Många av Sveriges över 320 bilskrotar hämtar uttjänta bilar gratis samt avregistrerar dessa hos Transportstyrelsen. Vissa av Grimslövs skrotningsföretag sysslar med försäljning av begagnade bildelar och återvinning, som idag överstiger 95 % av skrotbilens vikt. Genom denna process har den uttjänta bilen fått ett väsentligt högre värde, som kommer ägaren till del när man skrotar bilen i Grimslöv.

Mer information om skrotning av bilar i Kronobergs Län

Papper som behövs vid skrotning av bil

Senast utfärdade registreringbevis del 2.

Giltig legitimation.

Fullmakt om du inte är ägare av bilen eller om den ägs av ett dödsbo.

Hittar du inte registreringsbeviset kan ägaren till bilen beställa ett nytt hos Transportstyrelsen kostnadsfritt med mobilt bankID.

Beställ nytt registrerings bevis här!

Klicka här om fullmakt behövs!

Det här får man av den auktoriserade bilskroten

Det man får av bilskroten är ett skriftligt intyg (mottagningsbevis) att just den skroten mottagit bilen. Man skall även begära skrotintyg för att försäkra sig om att bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen och inte kommer ut i trafik igen.