Östansjö Bilskrot

Östansjö Bilskrot är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Företaget startades redan 1975 av Börje Runesson. Han erhöll då sin första auktorisation och startade i liten skala i en verkstadslokal. Det som startades som ett enmansföretag har idag vuxit till ett företag med många anställda. Företaget ägs idag av hans dotter Ulrika.

Kontaktuppgifter: Östansjö Bilskrot, Östanfallagat. 2, 694 72 Östansjö, Tel 0582-522 52

Skrota bilen hos Östansjö Bilskrot

När det är dags att skrota bilen i Östansjö bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Östansjö Bilskrot  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Östansjö Bilskrot innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Östansjö för avregistrering.

Information om skrotning av bilar i Örebro Län

Fler bilskrotar i Örebro Län