Örebro Bildemontering AB

Örebro Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Örebro Bildemo startade 1963, med två anställda och deras ambitionen var att göra affärer med begagnade originalbildelar. Företagets idé fungerade mer än bra. Idag köper dom in, lagerhåller och säljer ett brett sortiment av begagnade fordonsdelar i gott skick till bilverkstäder, privata fordonsägare och försäkringsbolag – huvudsakligen i Örebro län.

Kontaktuppgifter: Örebro Bildemontering AB, Stortorp 560, 705 95 Örebro, Tel 019-670 12 00

Skrota bilen hos Örebro Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Örebro bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Örebro Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Örebro för avregistrering.

Lämna skrotbilen till Örebro Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Örebro för avregistrering.

Information om skrotning av bilar i Örebro Län

Fler bilskrotar i Örebro och Örebro Län