Ökade återvinningskrav när man skrotar bilen

Ökade återvinningskrav när man skrotar bilen

Ökade återvinningskrav när man skrotar bilen. En ny studie gjord av Chalmers visar ett behov av ökad återvinning av skrotbilar. Dyrbara och sällsynta metaller som guld, kobolt och litium går förlorade i samband med dagens skrotningar. Guldet har kvantifierats till 20 ton årligen. Metallerna återfinns vanligast i bilens elektroniska komponenter. Dessa metaller aktualiseras i tillverkning av el.-bilar, solceller. LED-belysning samt vindkraft.

Bilproducenterna har idag ett krav på 95 % återvinning, som också ernås. Några kvantifierade krav på sådan metall finns dock inte. Utredningen pekar på motsvarande krav för producenter för elektroniska produkter. Och eftersom man lyckats bra där bör det även fungera för bilproducenterna.

Bilbärgning Gbg AB kan se till att återvinningskraven följs på dom bilar som skrotas och hämtas av oss. Besök hemsidan bilskrotgbg.se för mer information. Skrotbilar hämtas gratis för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.

Utredningen påvisar också på fördelen med en utveckling av en förfinad separationsmetod. Idag skulle den kräva stora utvecklings- och produktionskostnader. Men kommande metod skulle kunna användas vid avskiljning av giftiga ämnen, som kvicksilver, bly och kadmium. Små kvantiteter kommer att kunna utvinnas till höga kostnader. Det betyder att något kortsiktigt krav inte kommer att ställas. Men bilproducenterna har en möjlighet att beakta problemet i sitt kontinuerliga utvecklingsarbete.

Ökade återvinningskrav när man skrotar bilen. En ny studie gjord av Chalmers visar ett behov av ökad återvinning av skrotbilar. Dyrbara och sällsynta metaller som guld, kobolt och litium går förlorade i samband med dagens skrotningar.
Ökade återvinningskrav när man skrotar bilen. En ny studie gjord av Chalmers visar ett behov av ökad återvinning av skrotbilar. Dyrbara och sällsynta metaller som guld, kobolt och litium går förlorade i samband med dagens skrotningar.
LÄS MER: Uttjänta bilars negativa miljöpåverkan innan skrotning

Återvinningskravet på bilar var från början blygsamma. De har under åren skärps för att idag sättas till minst 95 % återvinning. Målet har nåtts med råge, så nu spänner man ytterligare bågen. Slutsatsen är att de efterlysta metallerna kommer att återvinnas i framtiden. Genom idogt utvecklingsarbete sker återanvändningen av reservdelar genom processen tillverkare, säljare, bilskrot och fragmentering, samtidigt ökar intäkterna för återvinningen. Detta har medfört att en skrotbilsägare kan skrota sin bil gratis. Och i vissa fall även få ersättning för den.

LÄS MER: Epa och A-traktorns nya krav

Miljöproblemen, som kopplas till inte sanerade skrotbilar i naturen, för tankarna till övergivna fritidsbåtar. I 10 000-tals ligger de i samma skick som en dumpade skrotbilar gör. Ägare till en fritidsbåt är underordnad miljöbalken på samma sätt som en bilägare. De är ansvariga för alla konsekvenser en inte sanerad båt kan orsaka ökade återvinningskrav när man skrotar bilen. Men i motsats till skrotbilarna gör de inte inget väsen av sig trots att de är lämnade vind för våg.

LÄS MER: Att tänka på när man besiktar bilen