Objektiv värdering av begagnad bil

Objektiv värdering av begagnad bil. Under senare år har handeln med begagnade bilar ökat markant. Och det är framför allt äldre billigare årsmodeller som står i fokus. Livslängden varierar generellt mellan 8 och 14 år. Men modeller som Volvo, Volkswagen och Mercedes kan rulla flera år. Statistiken visar även att antal skrotningar har minskat kraftigt. Visserligen infördes år 2018 krav för återförsäljare att utfärda en varudeklaration. Denna skulle tjänstgöra som en objektiv värdering av en begagnad bil. Men det har inte medfört att försäljningen av gamla bilar minskat. Behovet har dessutom lett till en kraftig ökning av mindre bilverkstäder.

Objektiv värdering av begagnad bil

Objektiv värdering av begagnad bil. Även defekta och krockade bilar kan ha ett värde. Är komponenter i drivlina såsom motor, växellåda mm. hela går det att tjäna pengar på delarna.

Utvecklingen gynnar ägare av äldre fordon. Eftersom bilskrotningspremier tagits bort kan inte en bilägare räkna med något överskott vid skrotning. Det är därför naturligt att ägaren ser sig om efter en försäljning med förtjänst. Bilens generella livslängd kan många gånger förlängas med relativt enkla medel. Vitala komponenter i drivlinan kan också öka värdet på bilen. Med tanke på livslängdsfaktorer kan det vara svårt att göra en objektiv värdering av en begagnad bil, som är äldre än 2008 års modell. Bilar med lång livslängd samt exemplariskt välskötta med servicebok, kan dock frångå den här regeln.

Anlita ett företag som ger objektiv värdering av begagnad bil

För bilägaren finns möjlighet att sälja bil med skada eller annan defekt. Många fordon är kanske avställda med ett automatiskt körförbud. Dessa genererar onödig kostnad om bilen måste bärgas för värdering eller leverans. För att undvika dessa kan ägaren få en värdering online. Vid sådant tillfälle är det viktigt att ägaren lämnar en noggrann redogörelse angående bilens kondition med fotografier. Värdehandlingar är servicebok och ett senare besiktningsprotokoll. Vid avhämtning och betalning följes punkterna som ligger till grund för en objektiv värdering av den begagnade bilen. Finns överensstämmelse lär inga problem uppstå vid betalning. Oseriösa aktörer som lämnar ett bud utan noggrann värdering brukar i vanliga fall ha skymfliga prutningsargument klara vid en eventuell hämtning.

Skrotbilar hämtas gratis

Om reparationskostnaderna överstiger bilens värde kan Bilbärgning Gbg AB bärga bilen avgiftsfritt till en auktoriserad bilskrot. Besök hemsidan Bilskrotgbg.se för mer information.