Norrbottens Bildemontering AB

Norrbottens Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Storsund

Anders Jansson startade Norrbottens Bildemontering AB 1973 tillsammans med sin far och mor. Tillgången till lämpliga lokaler och billig mark avgjorde företaget etablering i Storsund. Fram till 1979 drevs verksamheten i ett bussgarage som byggts om för att passa verksamheten. I den lokalen sköttes hela driften inklusive försäljning.

Kontaktuppgifter: Norrbottens Bildemontering AB, Storsundsväg. 1, 942 04 Storsund, 0929-700 00

Information om skrotning av bilar i Norrbotten

Skrota bilen hos Norrbottens Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Storsund bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Norrbottens Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Norrbottens Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Storsund för avregistrering.