Mullhyttan Fordonsdemontering AB

Mullhyttan Fordonsdemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Kontaktuppgifter: Mullhyttan Fordonsdemontering AB, Stickås 6038, 716 94 Mullhyttan, 070-402 9197

Information om skrotning av bilar i Örebro Län

Skrota bilen hos Mullhyttan Fordonsdemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Mullhyttan bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Mullhyttan Fordonsdemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Mullhyttan Fordonsdemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Mullhyttan för avregistrering.

Fler bilskrotar i MÖrebro Län