Marstrand västkustens pärla

Marstrand västkustens pärla

Marstrand västkustens pärla. Fram till freden i Roskilde år 1658 var Marstrandsön norskt och ofta utsatt för många anfall. Norge som även besatte Bohuslän och delar av Hisingen hade sin sydligaste punkt vid fästning på Ragnhildsholmen och senare vid Bohus fästning. Danmark som höll Halland fram till freden 1658 bidrog till den smala korridoren som återstod för Sveriges passage till Västerhavet. Dessa tre länder bedrev upprepade krig med varandra i många århundraden. Och oftast var Norge och Danmark i union med varandra. Göta älvs tillfart ströps ofta både uppströms vid Göta älvs förgrening vid Kungahälla och vid utloppet till Kattegatt. De strategiska områdena var målet för många svenska attacker och belägringar.

LÄS MER: Kungälv bildades under 900- talet och var Norges viktigast stad

Marstrandsön nämns redan på 1100-talet då ett kloster uppfördes på ön. Staden grundades dock först år 1226 av norske kungen Håkonsson. I en ceremoni i staden 1449 utsågs den danske kungen Kristin 1 till härskare. Senare intog han, för en kort tid, samma befattning i Sverige. Otaliga attacker och belägringar utfördes. Svenska flottan fick understöd av den tyska Hanseatiska flottan som brände Marstrand och Kungahälla år 1368. Norge kunde trots detta bibehålla herraväldet över båda städerna. Men genom freden i Roskilde erövrade Sverige stora delar av unionen Norge-Danmark.

Norge fick lämna alla områden upp till Svinesund. Danmark tvingades bort från bland annat Halland. Och direkt efter freden påbörjades uppbyggnad av en provisorisk fästning. Efter uppförandet av Valens skans stod fästningen, som fick namnet Carlstens fästning, klar år 1671. Fästningen utsågs till statsfängelse. Dit fördes landets grövsta förbrytare. Den mest kände av dessa blev ”Lasse-Maja”. I början av 1800-talet började Lars Olsson sin stöldturne genom Sverige. Genom att förklä sig till kvinna gäckade han alltid polisen, som var på ständig jakt efter honom. Han greps dock och dömdes till livstids fängelse på Carlstens fästning. I fängelset blev han snart privilegierad. Och som rikskändis såg han till att turistresor utgick från Göteborg med syfte att titta på fångarna i fästet. Efter 26 år frigavs han dock.

LÄS MER: Mölndals utveckling har cirkulerat runt Mölndalsån med sin fors

Marstrand är med sitt läge västkustens pärla. Ingen annan ort kan dra så många turister eller endagsbesökare. Baden och kajerna med otaliga fritidsbåtar har, liksom intresset att se ”Lasse-Majas” cell, givit staden dess enorma dragningskraft. Massor av regattor och kappseglingar anordnas årligen. Sedan 1994 samlas tusentals åskådare på klipporna för att följa världscupen i matchracing. Och genom Match Cup Sweden, som omnämnes som ett av världens främsta seglingsevenemang, är Marstrand utan tvivel landets förnämsta seglarstad.

LÄS MER: Uddevalla en stad med historiska rötter