Malsta Bildemontering

Malsta Bildemontering är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Norrtälje

Malsta Bildemontering startades 1973 av Anders Albertsson och Jan Erik Widlund, vilka fortfarande äger och driver företaget. Idag sysselsätter företaget tre personer på bildemonteringen som omfattar drygt 14000 m2 varav en stor del är självplock med cirka 250 bilar. Malsta Bildemontering skrotar och demonterar cirka 1200 bilar per år. Sedan 1976 är dom medlemmar i SBR och är godkända enligt lagen om producentansvar.

Kontaktuppgifter: Malsta Bildemontering, Malstavägen, 761 71 Norrtälje, Tel 0176-22 62 25

Skrota bilen hos Malsta Bildemontering

När det är dags att skrota bilen i Norrtälje bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Malsta Bildemontering  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Norrtälje och avregistreras.

Lämna skrotbilen till Malsta Bildemontering innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Norrtälje och avregistreras.

Information om skrotning av bilar i Stockholms Län

Fler bilskrotar i NStockholm