Ljusnarsbergs Bildemontering AB

Ljusnarsbergs Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Kontaktuppgifter: Ljusnarsbergs Bildemontering AB, Mossgruvan 507, 714 91 Kopparberg, 0580-229 99

Information om skrotning av bilar i Örebro Län

Skrota bilen hos Ljusnarsbergs Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Kopparberg bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Ljusnarsbergs Bildemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Ljusnarsbergs Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Kopparberg för avregistrering.

Fler bilskrotar i KÖrebro Län