Liljas Bildemontering AB

Liljas Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Halland

Liljas Bildemontering skrotar bilar och säljer begagnade reservdelar. Företaget följer alla lagar om hur man skall ta hand om skrot, skrotbilar och på bästa sätt återvinna så mycket som det går av alla bilarna innan dom slutbehandlas (fragmenteras) av stenarecycling. Företaget är kvalitets och miljöcertifierade.

Liljas Bildemontering uppfyller alla krav och lagar som kom 2006. Detta innebär bl. a. att all hantering skall ske under tak eller hårdgjord platta med oljeavskiljare eller i lokaler med väggar så att oljor eller div skrot /vätskor ej sköljs ut i naturen.

Kontaktuppgifter: Liljas Bildemontering AB, Ryaväg. 4, 314 42 Rydöbruk, 0430-211 44

Information om skrotning av bilar i Hallands Län

Skrota bilen hos Liljas Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Rydöbruk bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Liljas Bildemontering AB, innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Liljas Bildemontering AB, innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Rydöbruk och avregistreras.

Fler bilskrotar i Hallands Län