Lämna uttjänt bil till skroten

Lämna uttjänt bil till skroten

Lämna uttjänt bil till skroten. Börjar bilen bli till åren med mycket mer vekstadsbesök eller står den bara på parkeringen och rostar sönder. Känner du igen dig i detta, kanske det är dags att lämna den till sin sista anhalt, en auktoriserad bilskrot där den kan återvinnas/återanvändas på ett miljövänligt och miljöriktigt sätt. Allt kan inte återvinnas/återanvändas, det är framförallt miljöfarliga ämnen som samlas in, hanteras och lagras separat på ett sådant sätt att skador och olägenheter för mäniskors hälsa och miljön undviks. Kravet bildemonteringen har är att minst 95 % av bilens vikt skall återanvändas/återvinnas.

Är återvinning bra? för att svara på det behöver man veta hur mycket reservdelen  är nyttjad och hur länge den förväntas hålla. Om den begagnade delen har 50 % kvar, är den då värd halva nypriset, absolut inte. Dels är det svårt att bedöma att 50% av livslängden finns kvar, köper man en ny håller den dubbel så långt, på en monteringskostnad samt att garantitiden är överlägsen en begagnad reservdel.

LÄS MER: Återanvänd delar som man själv plocka ner på skroten

Skrotbilen är en riktigt bra resurs. Att återvinna stål från skrotbilar kräver bara 20% av energiförbrukningen jämfört med att tillverka stål från järnmalm. Stål kan man återvinna hu många gånger som helst. Bilskroten sparar energi vid framställning av stål

Lämna uttjänt bil till skroten. Börjar bilen bli till åren med mycket mer vekstadsbesök eller står den bara på parkeringen och rostar sönder. Känner du igen dig i detta, kanske det är dags att lämna den till sin sista anhalt
Lämna uttjänt bil till skroten. Börjar bilen bli till åren med mycket mer verkstadsbesök eller står den bara på parkeringen och rostar sönder. Känner du igen dig i detta, kanske det är dags att lämna den till sin sista anhalt och skrota bilen.