Köpings Bildemontering

Köpings Bildemontering är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Köping

Köpings Bildemontering demonterar bilar av alla årsmodeller och från de flesta bilar kan dom ta tillvara delar som kan få ett nytt liv i en annan bil. Personalen demonterar på ett professionellt sätt så att delarna hanteras varsamt och oskadade kan återanvändas. Att återanvända begagnade bildelar är bra både för miljö och ekonomi. Företaget ser fram emot att hjälpa dig och din bil på bästa sätt.

Kontaktuppgifter: Köpings Bildemontering, Industriväg. 1, 731 36 Köping, Tel 0221-179 33

Information om skrotning av bilar i Västmanland

Mer information om skrotbilar i Köpings kommun

Skrota bilen hos Köpings Bildemontering

När det är dags att skrota bilen i Köping bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Köpings Bildemontering, innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Köpings Bildemontering, innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Köping för avregistrering.