Köper alla bilar oavsett skick

Köper alla bilar oavsett skick

Annonser av typen, vi köper alla bilar oavsett skick. Dom köper skrotbilar som är obesiktade och har körförbud. I annonsen formulerar dom sig typ, har du en gammal rostig bil som du inte använder som är dyr att laga eller som du funderar på att skrota. Sälj den till oss istället, vi köper defekta bilar som är krockade, trasiga, skrotbilar eller har körförbud. Man undrar ju vad händer med dessa bilar? Det är inte auktoriserade bilskrotar som annonserar, därför är det märkligt att det är så aggressiv marknadföring mot just skrotbilar.

Annonser av typen, vi köper alla bilar oavsett skick. Dom köper skrotbilar som är obesiktade och har körförbud.
Annonser av typen, vi köper alla bilar oavsett skick. Dom köper skrotbilar som är obesiktade och har körförbud.

I annonsörenas hemsidor som ofta är väldigt proffsigt gjorda. Är det svårt att avgöra vilken verksamhet dom bedriver. Mer än att  dom är intresserade av att köpa risiga bilar. Registreringsnummer på företagen vissas aldrig på hemsidan, vilket får en att misstänka att dessa aktörer inte har någon registrerad firma hos bolagsverket. Det förekommer illegal export av skrotbilar till länder som inte tillhör Eu. Skrotbilar som exporteras är ett brott mot miljöbalken och avfallsförordningen. Om du råkar ut för en sån aktör. Som du misstänker export av skrotbilar skall du polisänmäla  aktören för miljöbrott. Bilägaren har ett ansvar att inte medverka till att skrotbilar försvinner ur landet. Bilar som betraktas som skrotbilar skall skrotas av auktoriserad bilskrot i Sverige. Var försiktig och kontrollera företagen noga när du ser annonser med ”köper alla bilar oavsett skick”.

LÄS MER: kriminella sko sig på elcykelpremie