Köpare av begagnade bilar klagar mest

Köpare av begagnade bilar klagar mest

Köpare av begagnade bilar klagar mest.  Enligt statistiken från Konsumentverket är det köpare av begagnade personbilar som lämnar in flest klagomål. Under första halvåret av 2018. Lämnades det in cirka 60 000 klagomål. Av dessa var det ungefär 5 900 bilköpare som av någon anledning ansåg att den begagnade bilen inte uppfyllde specifikationerna som säljaren uppgivit. Trenden är att det cirka 10-procentiga klagomålet hela tiden ökar. Konsumentverket uppmanar därför branschen att ta större ansvar för att stärka förtroendet. Det är i och för sig inget fel att yrka om större ansvarstagande för några. Men det största problemet finner man troligtvis inte hos auktoriserade märkeshandlare, om många gånger lämnar en viss garanti för bilen.

LÄS MER: Utför vissa kontroller innan bilbesiktningen

Förvisso finns det säkert anledning att ifrågasätta vissa försäljningsmetoder. Köparen kan dock före köp förvissa sig om att hans krav på garanti verkligen blivit skriftligt noterat. Är säljaren ett registrerat och auktoriserat företag finns det stora möjligheter för köparen att vinna en tvist om någon dold brist skulle uppdagas. Ett tips till den tilltänkta köparen är att kontakta Transportstyrelsen för att få uppgifter om tidigare ägare, som enkelt kan kontaktas. Detta rekommenderas för köpare av begagnade bilar. Det kan resultera i värdefulla uppgifter, som kanske döljes av säljaren. Den begagnade bilmarknaden har haft en tendens att öka kraftigt de senaste åren. I den branschen finns aktörer inom bilskrotning, reparationer och försäljning.  Samtidigt är den mycket ”lönsam” på grund av svårigheter för olika myndigheter att kontrollera dessa aktörer.

Köpare av begagnade bilar klagar mest.  Enligt statistiken från Konsumentverket är det köpare av begagnade personbilar som lämnar in flest klagomål
Köpare av begagnade bilar klagar mest. Enligt statistiken från Konsumentverket är det köpare av begagnade personbilar som lämnar in flest klagomål. 
LÄS MER: Alla krav & regler på sommar och vinterdäck

De största problemen med dålig kvalitet på begagnade bilar är väl kommersen med mer eller mindre uttjänta fordon. Dessa borde lämnats in för skrotning. Det är naturligtvis inte speciellt komplicerat att förvandla en inte allt för nedgången bil. Som gått upp mot 25 000 mil. Med ganska enkla hjälpmedel kan en sådan bil förvandlas till en förhållandevis billig och attraktiv bil. Med mätarställning runt 15 000 mil. Köpare av begagnade bilar hos registrerade företag. Har många anledningar till efterforskningar av bilens historik. 

LÄS MER: Sälj defekt bil i befintligt skick

Transportstyrelsen kan ge ytterligare upplysningar om eventuell kvarlåtenskap, tidigare avställningar och ägare. Det finns till exempel många bilar som tidigare ägare lämnat in till skrotning men som istället återvänt till trafiken på ett brottsligt sätt. För en förslagen aktör är det en en enkel förvandlingsprocedur.  Och det är lika enkelt för en blivande köpare att upptäcka ett sådant falsarium.  Kontentan är att många av de inlämnade klagomålen grundas på köparens eget misstag. Det är väl lätt att förivra som köpare av begagnade bilar. När ett verkligt, men falskt, kap dyker upp.  Men det är en dålig ursäkt.

LÄS MER: Skrota din bil, se upp för oseriösa aktörer