Koldioxiden påverkan på klimatet

Koldioxiden påverkan på klimatet

Koldioxiden påverkan på klimatet är välkänt. Växthuseffekten med den ökade temperaturen tas kanske inte riktigt på allvar. Men att det är ett globalt problem är nog de flesta överens om. Och att det har riktats skarp kritik mot USA för att landet behandlat problemet lättvindigt. Avtal har brutits och många ifrågasättande har gjorts av ledande politiker. Men är vi bättre i det här landet. Är det sämre om man frankt och öppet nobbar lösningar under högljudda protester än att låta problemen flyta runt, utan förslag till lösningar. Inget leder vidare och den svenska modellen är definitivt inte konstruktiv. Det finns definierade problemområden som bidrar med koldioxidutsläppen. Konsumenter, transportsektorn inklusive privatbilister samt industrier belastar och anklagas på olika sätt. Konsumenter uppmanas i första hand att spara på energikrävande åtgärder. Och de får hjälp av staten, som iför nya skatter.

LÄS MER: Fusk vid certifieringen av sina dieselbilar

Att öka resekostnader på flyg är ett sätt. Att chockhöja bilskatten ett annat, även om det i början bara är tre år. Men subventioner kan också bidra om dessa är korrekt genomarbetade. Subventionering av dieselbilar fick ett halsbrytande slut. De subventionerade elcyklarna gödde bara den organiserade brottsligheten. Nu har man enligt politiskt håll funnit lösningen. En eldriven bil släpper inte ut någon koldioxid och skall klassas som den bästa miljöbilen. Så långt har man absolut rätt. Och här är det lägre skatt som uppmuntrar till bättre miljöförfarande. Städer och tätorter blir befriade från utsläppen. Men blir klimatet bättre? Det hänger på industrin. Koldioxiden påverkan på klimatet. Eller är det en förvillande förflyttning av problematiken.

LÄS MER: Ökat återvinningskrav när man skrotar en bil

Transportsektorns problem beror på förbränning av fossila ämnen. Utfasningar av dessa är i många europeiska länder under planering. För tunga fordon gäller tillverkningskrav efter Euro VI och typgodkännande efter WHTC. För lättare fordon gäller tillverkningskrav efter Euro 6 och typgodkännande NEDC. På grund av fusk ändras kravet på typgodkännande till WLTP 1 januari 2020. Utsläppet av koldioxid är starkt kontrollerat i den här sektorn.

Koldioxiden påverkan på klimatet är välkänt. Växthuseffekten med den ökade temperaturen tas kanske inte riktigt på allvar. Men att det är ett globalt problem är nog de flesta överens om.
Koldioxiden påverkan på klimatet är välkänt. Växthuseffekten med den ökade temperaturen tas kanske inte riktigt på allvar. Men att det är ett globalt problem är nog de flesta överens om.
LÄS MER: Skrota bilen i Göteborg med gratis hämtning

Industrisektorn kommer att bli den stora syndabocken. Kan målet med generering av fossilfri energi hållas. Annars flyttas utsläppsproblemen med koldioxid ogenerat och hämningslöst hit. Alla vet att problemet måste lösas med minskat utsläpp. Inte genom förflyttning som kortsiktigt kan ge politiska poäng. Idag talas om de tre värsta industrierna. Det är här man tekniskt ska sätta in sina resurser. Men samtidigt godkänns ett raffinaderi, med landets blivande största koldioxidutsläpp, trots att man talar om ett förbud mot fossila bränslen för personbilar inom några decennier.

LÄS MER: Bilar i ständig miljöfokus

Och vad gäller elbilens renhet är det kanske inte riktigt sant. Elbilen som miljöfördärvare kan i värsta fall besannas. Enligt mer eller mindre undangömd information kan utläsas, att tillverkningen av de stora bilbatterierna genererar lika stora koldioxidutsläpp, som vad bilens släpper ut under sin livslängd. Men nu är det inte städer och tätorter som drabbas. Koldioxiden påverkan på klimatet. Man skapar aldrig ett föregångsland genom vackra tal och dåliga beslut.

LÄS MER: Negativa miljöpåverkan när man skrotar bilen i Göteborg