Jonnys Bildemontering HB

Jonnys Bildemontering HB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Ånge

För att bedriva bildemontering måste företagen få auktorisation från Länsstyrelsen. De uttjänta bilarna klassas av Naturvårdsverket som miljöfarligt avfall. Detta betyder att ingen hantering och transport av skrotbilar får göras utan tillstånd. Miljövårdsverket förordades att ansvara för tillsyn och inspektion.

Kontaktuppgifter: Jonnys Bildemontering HB, Bangårdsgatan, 841 31 Ånge, 0690-612 80

Information om skrotning av bilar i Västernorrland

Mer information om skrotbilar i Ånge kommun

Skrota bilen hos Jonnys Bildemontering HB

När det är dags att skrota bilen i Ånge bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Jonnys Bildemontering HB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Jonnys Bildemontering HB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Ånge för avregistrering.