Hurva Bildemontering AB

Hurva Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Hurva Bildemontering grundades 1976 som en hobbyverksamhet av Alf Månsson och har under årens lopp växt till den verksamhet företaget har i dag.

Idag är det sonen Rolf Månsson som driver företaget.

Kontaktuppgifter: Hurva Bildemontering AB, Mejeriväg. 10, 241 94 Hurva, Tel 0413-311 01

Mer information om skrotning av bilar i Skånes Län

Skrota bilen hos Hurva Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Hurva bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Hurva Bildemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Hurva Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Hurva för avregistrering.

Fler bilskrotar i Skåne Län