Hur gör man för att skrota bilen

Hur gör man för att skrota bilen

Hur gör man för att skrota bilen. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren av en personbil alltid för de konsekvenser, som kan uppstå vid försummelse. Typexempel är sanering efter läckage av miljöfarliga ämnen vid längre uppställning av bilen. Samt betalningskrav för bärgning. För att undvika sådana problem rekommenderas alltid ägaren att lämna in bilen för skrotning innan miljöproblem uppstår.

Skrota bilen Göteborg hos en seriös och auktoriserad aktör. Hur gör man för att skrota bilen.
Skrota bilen Göteborg med gratis hämtning av en auktoriserad aktör.

I processen, från skrotningsbeslut till fragmentering, kan mycket oförutsett hända. PÅ grund av brister på kontroll och övervakning tjänar många stora oskattade belopp under vägen till skrotning. Bra tips när du skrotar bilen eller råd för skrotning lämnas till ägare av skrotbilar. Av dessa finns lagar och förordningar som måste beaktas, samt följande av Länsstyrelsens förordningar för hindrande av olaglig verksamhet.

1. Kontrollera att ni har rätt registreringsbevis

För avregistrering hos Transportstyrelsen krävs det att den auktoriserade bilskroten får det  senaste utfärdade registreringsbeviset  del 2 (gula delen).

Behövs nytt registreringsbevis, klicka här för att beställa nytt registreringsbevis hos Transportstyrelsen.

2. Ordna med  eventuella dokument

Ägaren skall legitimera sig och underteckna dokument vid lämning. En fullmakt från ägaren måste finnas om någon annan lämnar in skrotbilen. Detta gäller även om bilen ägs av ett dödsbo.

Behövs fullmakt, klicka här för att ladda ner fullmakt.

3. Tänk på lagar som gäller i trafiken

Om ägaren själv tänker lämna bilen direkt till en skrotfirma måste han tänka på följande. Det gäller körförbud om bilen är avställd. Inte heller får en avställd bil bogseras på allmän väg. Eventuella böter bör ställas mot gratis transport.

4. Följ miljöbalkens föreskrifter

På Google finns de alternativen för bärgning och transport. Refererande till miljöbalken har ägaren alltid ansvar för sin bil. Han eller hon blir betalningsskyldig för händelser som kan kräva sanering på väg till skroten.

5. Länsstyrelsens krav på säkerhet av transporter

Ett enda undantag finns från ovanstående regel. Bärgningsföretag, som har tillstånd från Länsstyrelsen att transportera miljöfarligt avfall, måste ha en speciell transportförsäkring. Genom denna försäkring garanteras ägaren från alla överraskande kostnader. Ett företag med detta speciella tillstånd visar alltid detta i sina annonser . Med ett klick kan tillståndet kontrolleras av en kund.

10 tips, hur gör man för att skrota bilen. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren av en personbil alltid för de konsekvenser, som kan uppstå vid försummelse.
10 tips, hur gör man för att skrota bilen Göteborg. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren av en personbil alltid för de konsekvenser, som kan uppstå vid försummelse.
6. Planering & riskbedömning 

Om ägaren mot förmodan är intresserad av en inte godkänd transportör av Länsstyrelsen finns risk att bilen kommer att hanteras på ett brottsligt sätt. Det är lätt att förfalska ägarbyte för att efter uppjustering sälja bilen vidare i trafik. Viss organiserad brottslighet är specialiserad på illegal utförsel. Det finns många oseriösa aktörer som vill profitera skattefritt.

7. Lämna inte bilen till en oseriös aktör

Vid förfrågan om hämtning kan ägaren bli lurad genom systematiskt felaktiga prisuppgifter. Före beställning av hämtning uppger hämtaren ett lockpris. Men förklarar vid hämtningen, att skrotbilen inte har något värde, så någon betalning kan inte ges. En nogräknad ägare lämnar inte sin bil vid ett sådant förfarande.

8. Gör en sista utvärdering om lämplig hämtare

Ägare av skrotbilar uppmanas att läsa recensioner och inlägg rörande olika företag. Personer som blivit lurade eller bedragna brukar göra sig hörda på detta sätt. I utbudet av hämtare av skrotbilar finns bara någon enstaka som har tillstånd från Länsstyrelsen. I Göteborg tycks det endast finnas ett företag som har ett sådant tillstånd, och som specialiserar sig på hämtning av skrotbilar.

9. Se alltid till att få ett skrotningsintyg som bevis för avregistrering

Ägaren signerar överlåtelsehandling vid lämnandet av skrotbilen samt erhåller mottagningsbevis och skrotningsintyg. Detta är ett bevis på att bilen är avregistrerad.

10. Kontrollera status på bilen hos Transportstyrelsen

Skrotningsföretaget ansvarar för att bilen blir avregistrerat hos Transportstyrelsen. Ägaren kan enkelt få detta verifierat genom ett telefonsamtal till Transportstyrelsens kundtjänst för fordon tel. nr. 0771-141516 eller på deras hemsida under fliken fordonsuppgifter.

Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis i Göteborg med omnejd, cirka 5 mil runt Göteborg. Bilen lämnas till en auktoriserad bilskrot som vi sammarbetar med. Vi har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar (farligt avfall). Välkomna att ringa 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning av skrotbilar.Hur gör man för att skrota bilen. Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar gratis om ni  skrota bilen Göteborg med omnejd, cirka 5 mil runt Göteborg. Bilen lämnas till en auktoriserad bilskrot som vi samarbetar med. Vi har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av skrotbilar (farligt avfall).  Besök hemsidan bilskrotgbg.se eller ring 031-94 37 60 för att boka gratis hämtning av skrotbilar. Hoppas alla har blivit lite klokare med, hur gör man för att skrota bilen. Lycka till med skrotningen av bilen!

LÄS MER: Får man ersättning hos bilskroten för en skrotbil