Hasanovs Bilskrot

Hasanovs Bilskrot är en auktoriserad bildemontering som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Hasanovs bilservice och bilskrot är ett familjeföretag som startade 1975. Sedan dess har företaget varit verksamma inom området och skrotar idag ca 1200 bilar om året.

Företaget finns både i Perstorp och i Bjuv.

Kontaktuppgifter: Hasanovs Bilskrot, Stationsväg. 5, 267 90 Bjuv, Tel 042-823 88

Mer information om skrotning av bilar i Skåne Län

Skrota bilen hos Hasanovs Bilskrot

När det är dags att skrota bilen i Bjuv bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Hasanovs Bilskrot  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Hasanovs Bilskrot innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Bjuv för avregistrering.

Fler bilskrotar i Skåne Län