hämtning av bil för skrotning

hämtning av bil för skrotning

Hämtning av bil för skrotning. Hälften av landets kommuner har besvär med dumpade skrotbilar på kommunal mark. Man kan finna detta mycket märkligt eftersom bilarna finns just på deras egen mark och det borde vara enkelt att direkt skicka dessa till närmaste auktoriserade bilskrot. Ja det finns sådana som har avdelningar som till huvudsak arbetar med problematiken övergivna fordon. Det är lätt för enskilda personer att upptäcka att det inte står rätt till vad gäller bort transporter av gamla eländen. Som står kvar på olika ställen och retar många med sin närvaro. 

Det dröjer nog inte länge från dumpningen tills någon på kommunkontoret för samtal om detta. Och tonen höjs naturligtvis efter varje påstötning i samma ärende. Det blir någon på miljöavdelningen som allmänhetens röst vänder sig till/mot. Någon lovar så klart att titta på besväret. Samtalstonen stegras och närmar sig ursinne efter varje påstötning och varje löfte till att ”titta till”. Utifrån betraktas tjänstemännen som lata och oengagerade eftersom inget konkret tycks bli utfört. Skrotbilen står kvar och ingen verkar vara benägen att plocka bort och skrota den.

LÄS MER: Viktigt att anlita seriösa aktörer vid skrotning

hämtning av bil för skrotning gratis i Göteborg hämtning av skrotbilar för skrotning hos en auktoriserad bilskrot.

Men internt kan irritationen vara större bland de tjänstemän som är involverade i problemet. Den miljöansvarige är oftast snabbt på plats och finner att anmälaren informerat rätt. Det står en, troligtvis övergiven, bil på angivet ställe på otillåten plats. Att beordra borttagning strider dock mot lagen. Att lägga fingrarna på annans egendom måste betraktas som rena dumheten. Den som ertappas med något olagligt på jobbet. Andra sakkunniga avdelningar kopplas in på fallet. Trafikavdelningen skall avgöra vems mark skrotbilen befinner sig på. Den juridiska aspekten analyseras mm. hämtning av bil för skrotning dröjer.

LÄS MER: Det skall finnas en bilskrot inom 5 mil

Få bort skrotbilar på privat mark

Det finnas många ägarvarianter. Privatägd mark är en vanlig variant. En parkeringsplats för pendlare vid något transferställe är ett annat. Ett sådant ägs/handhas av Trafikverket som är helt frikopplat från kommunalkontoret och lever sitt eget liv i den byråkratiska värden. Dessvärre är dessa parkeringsplatser för små men mycket attraktiva ställen för illegal uppställning (dumpning) och därför en verklig källa för frustration Hämtning av bil för skrotning och slutligen skrota bilenMen kommunkontoret måste även lösa problemen på andras områden. Slutligt beslut om laglig bärgning och skrotning av bilen föregås av ett otal undersökningar om bland annat ägare. Försök med kommunikation om tvångsflyttning av bilen med densamma.

LÄS MER: Billiga delar från skrotbilar

Parkeringsvaktens alla böter flyttar ingen bil då skulle hämtning av bil för skrotning vara bra. Inte gör polisens ”titta till” eller röda dekal med körförbud det heller. Att skrotbilen till slut efter mycket krångel och bråk försvinner ur uppretade personers synfält beror på energiska personers arbeten genom en labyrint av lagar, förordningar och byråkrati.  Den dumpade skrotbilen är verkligen ett gissel även för andra än den uppretade allmänheten. Det pekar också på att en ny lagstiftning gällande omhändertagning av dumpade fordon eftertraktas.

LÄS MER: Flyttning av fordon och skrotbilar i Göteborg

Bilbärgning Gbg AB gör hämtning av bil för skrotning gratis i Göteborg

LÄS MER: I Göteborg fanns bilskrot som hade självplock