Hämta bil till skrot

Hämta bil till skrot

Hämta bil till skrot. Behövs hämtning av bil för skrotning i  Göteborgsområdet. www.bilskrotgbg.se/Bilbärgning Gbg AB har en kostnadsfri bokningstjänst på sin hemsida för gratis bärgning av skrotbilar till en auktoriserad bilskrot. Efter bokning får du en bekräftelse inom ett dygn där tid, datum, bestäms. En timme före ringer bärgaren för att kontrollera att bilen är klar för upphämtning och att nycklar, registreringsbevis del 2 finns vid bilen. Bärgningsbilen vi använder oss av kan ta två bilar samtidigt. Från och med 2002 klassas skrotbilar som farligt avfall, transportören skall ha tillstånd av Länsstyrelsen för bärgning av uttjänta fordon. Alla bilar som vi hämtar skrotas av en auktoriserad bilskrot.

Att tänka på innan du skrotar bilen
Hämta bil till skrot. Behövs hämtning av bil för skrotning i  Göteborg                                                www.bilskrotgbg.se/Bilbärgning Gbg AB har en kostnadsfri bokningstjänst på sin hemsida för gratis bärgning av skrotbilar till en auktoriserad bilskrot.
Hämta bil till skrot. Behövs hämtning av bil för skrotning i  Göteborg. www.bilskrotgbg.se/Bilbärgning Göteborg AB har en kostnadsfri bokningstjänst på sin hemsida för gratis bärgning av skrotbilar till en auktoriserad bilskrot.

Att bärga eller hämta bil till skrot utan tillstånd från Länsstyrelsen är ett brott mot miljöbalken och avfallsförordningen. Om bilen är uttjänt och inte varit i drift på ett tag är det inte ovanligt att exempelvis oljetråg börjar rosta sönder och risk för olja att läcka ut och nå kretsloppet. Företag med tillstånd har personal med utrustning att utföra åtgärder som krävs för att förebygga läckage, spill eller liknande. Det ställs även krav på rätt försäkringar för att få tillstånd.

LÄS MER: Förberedd dig inför besiktning av din bil

Förutom ordinarie trafikförsäkring skall det även finnas en ansvarsförsäkring som täcker det ansvar som kan uppstå för företaget vid en skada eller olycka. Om skrotbilar hämtas gratis av företag som saknar tillstånd är det ett brott mot miljöbalken som kan ge dryga böter eller i vissa fall fängelse. Auktoriserade bilskrotar erbjuder tjänsten att hämta bil till skrot. Auktorisationen som bilskrotar har för att skrota en bil är inte samma tillstånd som transport av uttjänta fordon (farligt avfall).

LÄS MER: Bil för skrotning & hämtning i Göteborg