hålla bilkostnaderna nere

Hålla bilkostnader nere

En uppmaning till att hålla bilkostnaderna nere borde vara onödig. Ingen vill naturligtvis betala något i onödan. Och ingen gör det medvetet heller. Men man följer inrutade vanor för det har alltid fungerat bra. Bilen är ju ett bekvämt transportmedel, som är en faktor i den daglig personliga förflyttningen. I de flesta fallen är bilen det snabbaste alternativet och det måttligaste. Korta bilturer speciellt på vintern med kallstarter sliter extra hårt. Även om kroppen vid dessa tillfälle mår bra, så gör den det inte på lång sikt. Rådet om promenad är bara en inledning med tips om mänsklig välbefinnande genom daglig motion.

LÄS MER: Hur skaffar man begagnade bildelar i Göteborg

Vad gäller att hålla bilkostnaderna nere har den årliga körsträckan en klar betydelse. Att uppmana folk att undvika köer och därmed tomgångskörning är kanske förolämpande. Men det är kanske slentrianen som bör brytas. Idag bjuder de flesta städer eller orter på gratis pendelparkeringar. En kombination med bilen och något annat skulle korta körsträckan och därmed bränslekostnad. En hurtbulle skulle rekommendera en cykel i bagaget. Men det finns andra att välja från den platsen där parkeringen finns. Det här med bränslekostnad kontra körsträcka är inge nyhet. Inte heller att kallstarter påverkar bränsleförbrukningen. Nej, det ovanstående är bara en uppmuntran till att bryta en slentrianmässig förflyttning.

LÄS MER: Självplock på bilskrotarna finns inte i storstäder

Det finns andra mer konkreta åtgärder man kan göra för att hålla bilkostnaderna nere. Olika servicetillfällen och andra åtgärder är beskrivna i bilens servicebok. Att inte följa dessa kan vara förödande. En missad byte av kamrem leder till motorhaveri. Den som klarar en sådan skada under 25 000 kr kan känna sig nöjd. Ställ kostnaden i relation mot byte som troligen understiger 5 000 kr. Men ett motorhaveri betyder nog att bilen förvandlas till en skrotbil som bör lämnas in till en bilskrot i Göteborg.

En uppmaning till att hålla bilkostnaderna nere borde vara onödig. Ingen vill naturligtvis betala något i onödan. Och ingen gör det medvetet heller.
En uppmaning till att hålla bilkostnaderna nere borde vara onödig. Ingen vill naturligtvis betala något i onödan. Och ingen gör det medvetet heller.

I de kontinuerliga servicearbetena ingår oljebyte samt byte av olje- och luftfilter. Om inte bilens garantitid fordrar service av märkesverkstad kan arbetet enkelt utföras av ägaren. Idag finns lättillgängliga instruktioner till praktiskt taget allt som kan tänkas. Även om bilen inte körs den maximala årliga körsträckan som uppges i serviceboken bör ägaren göra detta varje år. Allt för att kunna utnyttja motorns livslängd till maximum. En årlig besparing av cirka upp till 6 000 kr skall ställas mot nackdelen att inte ha en märkesverkstads stämpel i serviceboken.

LÄS MER: Fordonsskatt slår hårt mot dieselbilar

Att låta en kontrollant vid bilbesiktningen skriva upp ett glödlampsbyte, med krav på ombesiktning. är detsamma som att kasta pengarna i sjön. Att hålla bilkostnaderna nere kan löna sig rejält om man är lite händig. Och det är absolut det mest frekventa fel som noteras. Det kan vara svårt att byta lampor helt generellt. I många fall är det inte ett självjobb utan tillgång av någon sort av manual. Ofta är bilens instruktionsbok  inte tillräckligt detaljerad. Men även här finns instruktioner tillgängliga att söka till exempel i Google. Andra högfrekventa fel kan fixas av ägaren. Bromsarna är sådana. Det enklaste är att kopiera bilbesiktningens checklista och själv följa punkt för punkt. Många gånger upptäcks brister genom enkel okulärbesiktning.

LÄS MER: Problem med dumpade skrotbilar i naturen och parkeringar

Det finns sätt att hålla bilkostnaderna nere. Det fysiska förflyttningssättet är inte helt förkastligt ur hälsosynpunkt.

LÄS MER: Negativ miljöpåverkan om man inte skrota bilen i tid