Häggs Bildemontering AB

Häggs Bildemontering AB är en auktoriserad bilskrot som säljer däck och begagnade bildelar. Här kan du skrota bilen. En legitimerad skrotfirma demonterar bilar för återanvändning, återvinning och sanerar skrotbilen på alla oljor, vätskor och andra miljöfarliga ämnen.

Bilskrot i Hudiksvall

Häggs Bildemontering är ett företag som har miljön i fokus, Företaget tar hand om uttjänta och krockskadade bilar. Fungerande delar av hög kvalitet återanvänds och resten återvinns, när dom hanterat din bil färdigt så ska 95% av den vara återvunnen enligt gällande miljökrav.

Kontaktuppgifter:  Häggs Bildemontering AB, Vattlång 259, 829 91 Ilsbo, 0652-565 000

Information om skrotning av bilar i Gävleborgs Län

Skrota bilen hos Häggs Bildemontering AB

När det är dags att skrota bilen i Ilsbo bör en auktoriserad bilskrot anlitas. När skrotbilar hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Detta skall inte förväxlas med ett skrotningsintyg, som är ett bevis på att den uttjänta bilen blir avregistrerad hos Transportstyrelsen. Skrotbilen tas därefter om hand hos bildemonteringen och de begagnade bildelarna återanvändes.

Lämna skrotbilen till Häggs Bildemontering AB  innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot.

Lämna skrotbilen till Häggs Bildemontering AB innan den blir ett miljöproblem. Enligt miljöbalken är det bilägarens ansvar att se till att ett uttjänt fordon hamnar hos en auktoriserad bilskrot i Ilsbo för avregistrering.