Göteborgs historia

Göteborgs historia

Göteborgs historia och födelse är starkt förknippat med Lödöse och Bohus fästning. Den medeltida staden Lödöse var belägen cirka 30 km uppströms Göta älv. Det norska kungariket sträckte sig söderut, med Bohuslän och vissa delar av Hisingen, till Göta älv. Och det danska herraväldet sträckte sig norrut till trakterna vid älven. Så för Sveriges del återstod endast en smal korridor till Västerhavet. Fram till år 1658 med freden i Roskilde utgjordes platsen runt älvens delning vid Nordre älv de tre städernas viktigaste belägringsställe.

LÄS MER: Uddevalla en historisk stad

Bohus fästning som uppfördes av Norge under 1300-talet belägrades 14 gånger utan att anfallarna kunde inta fästningen. Men den tjänstgjorde även som en port för handelsfartyg mot Lödöse under fredstid. Norrmännen upprättade en tullstation för att i första hand gälla svenska fartyg. Fästningens strategiska läge på klippan Bagaholmen, med uppsikt över både Göta och Nordre älvar, spärrade alla möjligheter att nå Lödöse från Västerhavet. Norge belade de svenska handelsfartygen med enorma tullar som betalades i silver. 

Göteborgs historia och födelse är starkt förknippat med Lödöse och Bohus fästning. Den medeltida staden Lödöse var belägen cirka 30 km uppströms Göta älv.
Göteborgs historia och födelse är starkt förknippat med Lödöse och Bohus fästning. Den medeltida staden Lödöse var belägen cirka 30 km uppströms Göta älv.

Svenskarna belägrade fästningen ett otal gånger utan att kunna erövra det. Vid ett tillfälle var man dock mycket nära. Den Bohusländska smällen förtäljer hur svenskarna lyckades bryta sig in i kärntornet. Norrmännen minerade tornet omsorgsfullt och sprängde torn och svenskar till marken. I stället för hopplösa erövringsbesök ändrades planer för Lödöse. Staden flyttades närmare Göta älvs utlopp. Området där Gamlestaden ligger blev platsen för Nya Lödöse.

LÄS MER: Den mest historiska platsen på västkusten är Kungälv

De många anfallen från danskt håll gjorde att staden åter måste flyttas. År 1547 gick flytten till Älvsborgs slott och staden fick namnet Älvsborgs stad. Sju år senare brände och intog dock danskarna staden, så invånarna fick flytta tillbaka till Nya Lödöse. För att förstärka stadens försvar anlades en skans och jordvallar runt stadens. Men återigen skövlades staden av danskarna år 1612. En total utplåning av staden var nära. Enligt en kunglig order fick inte borgarna bygga upp sina hus igen. Alla rekommenderades att flytta. Alingsås och Brätte föreslogs som nya bosättningsområden. Men den svenska hären fick större och större framgångar. Danskarna drevs bort från Älvsborg, Göteborgs historia och födelse. Nya Lödöses borgare beordrades år 1624 tillbaka till det nyanlagda området vid Gamlestaden som nu fick namnet Göteborg. Befolkningen var då cirka 1 600 personer.

LÄS MER: Mölndals historia

Och efter framgångsrika svenska krigsslag kom först freden vid Brömsebro 1645 och Roskilde 1658. Danskarna drevs bort från Halland och norrmännen fick sin sydligaste plats till Sverige vid Svinesund. Göteborgs stad hade grundats. Staden kunde från 1658 förstärkas och expandera utan omedelbara skövlingar av ärkefienderna som slagits till reträtt. Göteborgs historia och födelse.

LÄS MER: Lokalt företag i Göteborg som skrotar bilen